Cyhoeddiadau

PublicationsCyhoeddiadau GIG Cymru

 
Bydd pob sefydliad o fewn GIG Cymru yn cyhoeddi dogfennau perthnasol ar eu gwefannau. Gallech weld sefydliad wrth chwilio ein Cyfeiriadur.
 
 
Gallwch weld ffynonellau eraill o gyhoeddiadau isod:
 
 
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yw gwarchotgi annibynnol i’r gwasanaethau iechyd yng Nghymru.
 
 

 

Cyhoeddiadau Llywodraeth Cynulliad Cymru

 
Mae’r Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gyfrifol am setio’r agenda polisi iechyd ac maent yn cynnig amrediad eang o gyhoeddiadau ar iechyd.
 

Strategaeth

 
 

Iechyd Cyhoeddus

 
Mae Adran Iechyd y Cyhoedd a'r Proffesiynau Iechyd (AICPI) yn llunio adroddiadau, dogfennau ymgynghori, crynodebau ymchwil a bwletinau ymchwil.
 
 
Llyfrgell Hybu Iechyd yw llyfrgell genedlaethol lle allwch cyrchu wybodaeth ar hybu iechyd ac iechyd y cyhoedd.
 
Amcan o’r gyfres Bwletinau Ymchwil yw hysbysu a chryfhau’r sylfaen tystiolaeth am bractis da, amlygu ymchwil a datblygiadau polisi a chymorth a hybu gwybodaeth broffesiynol.
 
 

 

Ystadegau

 
Cyhoeddiadau Iechyd a Gofal Cymdeithasol o’r Llywodraeth Cynulliad gyda ffocws ar ystadegau yn cynnwys yr Arolwg Iechyd Cymraeg
 
 

 

Cylchlythyron Iechyd Cymraeg a Llythyron Gweinidogol

 
 
Disodlwyd Cylchlythyron Iechyd Cymraeg gan gategori newydd o gyfathrebu a alwir 'Llythyr Gweinidogol' sy'n cael ei gyfeirio at Gadeiriau Ymddiriedolaethau a Byrddau Iechyd Lleol.
 
 

 

Adroddiadau a Cyfarwyddyd

 
 

 

Ymgynghoriadau

 
Ymgynghoriadau yw ymarferion ffurfiol cynhalir i ymofynni’r barnau o bobl a sefydliadau ar bethau mae’r Llywodraeth Cynulliad Cymru yn bwriadu gwneud.