Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon
Velindre Logo

Pwy yw pwy yn Ymchwil a Datblygiad yr Ymddiriedolaeth

Professor Peter Barrett-Lee - Medical Director

Yr Athro. Peter Barratt-Lee
Cyfarwyddwr meddygol

Arweinydd Gweithredol Ymchwil a Datblygiad

Tel: 029 2031 6482

Yr Athro. Stephen Tomlinson
Aelod Annibynnol
Cadeirydd Pwyllgor Ymchwil a Datblygiad

 

Mrs Sarah Townsend
Rheolwr Ymchwil a Datblygiad
E-bost: Sarah Townsend
Ffôn: 029 2019 6165
Ffacs: 029 2034 4695

 
Yn gweithio mewn partneriaeth i ymgymryd â ac i gynorthwyo ymchwil o ansawdd uchel yng Nghymru
cysylltwch â:
Sarah Townsend, Rheolwr Ymchwil a Datblygu
Ymddiriedolaeth GIG Felindre, swyddfa Ymchwil a Datblygu
3ydd Llawr
14 Heol Eglwys Gadeiriol
Caerdydd
CF11 9LJ
Ffôn: 029 20196165  Ffacs:029 20344695
 


 nol