Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon
Velindre Logo

Mr. Paul Griffiths – Aelod Annibynnol

Mr. Paul Griffiths – Aelod Annibynnol
Yn gyfrifydd cymwys, bu Paul yn gweithio i nifer o Gyrff Cyhoeddus cyn ymuno â’r Comisiwn Archwilio yn  1983.  Cafodd ei benodi’n Archwilydd Rhanbarthol yng ngogledd-orllewin Lloegr ym 1990 cyn dychwelyd i Gymru, ei fro gynhenid, mewn rôl debyg ym 1995.   Fel Archwilydd Rhanbarthol a Chyfarwyddwr y Comisiwn Archwilio yng Nghymru, roedd Paul yn gyfrifol am archwilio Awdurdodau’r Heddlu, Byrddau Prawf, Awdurdodau Gwasanaethau Tân ac Achub, Awdurdodau Unedol a Byrddau Iechyd yn allanol.  Roedd hefyd yn gyfrifol am Strategaethau Iechyd a Chyfiawnder Troseddol, Astudiaethau Iechyd a chydadolygiadau Gwasanaethau Cymdeithasol y Comisiwn.  Mae Paul yn gadeirydd y Pwyllgor Archwilio ac mae’n aelod o’r Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch a’r Pwyllgor Cronfeydd Elusennol.
 
Back Button
 nol