Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon
Velindre Logo

Mrs June Smail OBE – Aelod Annibynnol

Mrs June Smail OBE – Aelod Annibynnol
Mae June Smail yn nyrs, yn fydwraig ac yn athrawes gymwysedig, a chynt hi oedd pennaeth nyrsio Awdurdod Iechyd Gwent. Yn flaenorol bu’n gweithio ers llawer o flynyddoedd fel  ymarferydd nyrs/darlithydd a chynghorydd mewn gofal sylfaenol. Roedd June hefyd yn aelod etholedig o’r UKCC (erbyn hyn y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth), a chadeiriodd bwyllgorau ymddygiad ac iechyd ar gyfer yr UKCC a’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.  Enillodd June OBE yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd yn 2002 am ei gwasanaethau dros nyrsio a gofal iechyd. June yw cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Diogelwch.
 
Back Button
 nol