Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon
Velindre Logo

Dr. Rosemary Kennedy

Dr Rosemary Kennedy CBE OStJ TD. - Cadeirydd
Hyfforddodd Rosemary yn Ysbyty St George yn Llundain ar y Cynllun Arbrofol 2+1 ac enillodd y Fedal Aur.  Mae hi wedi meddu ar nifer o swyddi uwch yn y GIG gan gynnwys Rheolwr Cyffredinol a Chyfarwyddwr Nyrsio.  Cafodd Rosemary ei phenodi’n Brif Swyddog Nyrsio Cymru ym 1999 a hi oedd yn gyfrifol am gyhoeddi nifer o strategaethau nyrsio allweddol ar gyfer Cymru, gan gynnwys.  Yn ogystal â hyn, enillodd Rosemary gomisiwn yng Nghorfflu Nyrsio Byddin Frenhinol y Frenhines Alecsandra (Y Fyddin Diriogaethol) ym 1984 a meddodd ar bob swydd uned lefel uchaf gan ddiweddu gyda phenodiad fel Prif Swyddog mewn Ysbyty Maes y Fyddin Diriogaethol.  Yn 2008 cafodd ei phenodi gan Ei Mawrhydi'r Frenhines fel Penswyddog Cyrnol Qaranc, y tro cyntaf i’r penodiad hwn wedi’i ennill gan Swyddog yn y Fyddin Diriogaethol.  Hefyd derbyniodd Rosemary y CBE ac enillodd Ddoethuriaeth Anrhydeddus o Brifysgol Morgannwg yn 2009. Ar ôl ymddiswyddo fel Prif Swyddog Nyrsio ym mis Medi 2010, cafodd Rosemary ei phenodi’n Gadeirydd Felindre ym mis Ionawr 2011.
 
Back Button
 nol