Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon
Velindre Logo

Ynglyn â’r Llyfrgell

Mae Llyfrgell Ymchwil Canser Cymru yn darparu gwasanaeth llyfrgell llawn ar gyfer holl aelodau staff Ymddiriedolaeth GIG Felindre. Rydym hefyd yn safle lloeren ar gyfer Gwasanaethau Gwybodaeth Prifysgol Caerdydd ac rydym yn ateb gofynion staff a myfyrwyr y Brifysgol.
Ni yw’r unig Lyfrgell Oncoleg arbenigol yng Nghymru ac rydym yn darparu gwasanaeth cyfeirio ar gyfer unrhyw weithiwr iechyd proffesiynol yng Nghymru na all gael gwybodaeth am ganser yn eu hardal eu hunain.