Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon
Velindre Logo

Gwasanaeth Ymwybyddiaeth Gyfredol

Mae’r dasg o ddal i fyny â gwybodaeth gyhoeddedig yn un enfawr  sy’n tyfu drwy’r amser.

Gallwn helpu drwy ddarparu fersiwn electronig o’n Bwletinau Ymwybyddiaeth Gyfredol sy’n cynnwys manylion am dudalennau cynnwys cyfnodolion a dderbyniwyd yn y llyfrgell dros yr ychydig wythnosau diwethaf. 
Bwletinau Diweddar ar Ymwybyddiaeth Gyfredol  (Oherwydd cyfyngiadau trwyddedu hawlfraint dim ond ar fewnrwyd y GIG y gellir gweld y bwletinau ymwybyddiaeth gyfredol)
Gall y llyfrgell ddarparu gwasanaeth Lledaenu Gwybodaeth yn Ddetholus ar gyfer unigolion os oes ei angen. Gofynnwch yn y llyfrgell.