Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon
Velindre Logo

Asesiadau Effaith Cydraddoldeb

Mae Ymddiriedolaeth GIG Felindre wedi ceisio gwella ei fethodoleg wrth gynnal asesiadau effaith yn dilyn cyflwyno Asesiadau effaith Cydraddoldeb (EQIA) yn 2006. O ganlyniad ers Ebrill 2006 defnyddiwyd fformat newydd ar bob EQIA a gyflawnwyd.

Mae'r fformat newydd yn cynnwys panel gyda chynrychiolaeth o bob rhan o'r Ymddiriedolaeth, gan gynnwys cyllid a chynrychiolaeth staff sy’n cwrdd i gynnal yr asesiad, ynghyd â'r arweinydd polisi. Mae hyn yn arwain at rannu dealltwriaeth a pherchnogaeth o'r broses.

Dyfeisiwyd pecyn cymorth newydd hefyd sy'n edrych ar ymagwedd yn seiliedig ar Hawliau Dynol, ac mae'n cynnwys holl nodweddion a ddiogelir yn ogystal â'r effaith ar yr Iaith Gymraeg a gofalwyr.