Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon
Velindre Logo

Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Datblygodd yr Ymddiriedolaeth ei Gynllun Cydraddoldeb Sengl cyntaf yn 2009, gan gydnabod er y bu ddyletswyddau ar wahân mewn perthynas â Hil, Rhyw ac Anabledd, bod cydraddoldeb yn feysydd trawsbynciol a bod pobl yn dod â chymysgedd o nodweddion ac y dylai'r Ymddiriedolaeth edrych ar y person cyfan, gan nodi'r cymorth unigol sydd angen ar y person hwnnw er mwyn sicrhau canlyniad o gydraddoldeb ac nid dim ond ardaloedd ar wahân.
 
Mae'r Ymddiriedolaeth wedi ceisio ymgysylltu â chymunedau ar ddatblygiad y cynllun hwn ac yn croesawu sylwadau ac adborth ar unrhyw agwedd ar waith ymddiriedolaethau. Mae'n hanfodol bod yr Ymddiriedolaeth yn gwrando ar sylwadau, awgrymiadau a chwynion i wella profiad pawb y mae’r Ymddiriedolaeth yn dod i gysylltiad â hwy, er mwyn sicrhau bod anghenion unigol yn cael eu bodloni ac i alluogi canlyniadau cyfartal.