Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon
Velindre Logo

Y Gwasanaethau yr ydym yn cynnig

 

Gwybodaeth am y gwasanaethau yr ydym yn cynnig, gan gynnwys taflenni, cylchlythyron a chyfarwyddyd

Ble i ffeindio’r wybodaeth

Copi o’r wybodaeth

Gwasanaethau clinigol a gynigwyd  / chomisiynwyd

Gwefan yr Ymddiriedolaeth

Gwasanaethau heb fod yn glinigol

Gwefan yr Ymddiriedolaeth

Gwasanaethau y gall yr ymddiriedolaeth dderbyn tal amdanynt gan gynnwys y taliadau hynny

Gwefan yr Ymddiriedolaeth

Taflenni gwybodaeth, cylchlythyrau a llyfrynnau i gleifion

Gwefan yr Ymddiriedolaeth

PALS

Ddim yn berthnasol I Gymru
 

Cymorth a chyfarwyddyd

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda

Cyfathrebu Corfforaethol a datganiadau i’r wasg

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda