Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Ceisiadau am wasanaethau mewn un lle ar gyfer staff GIG Cymru

Dydd Gwener, 9 Medi 2011
Mae ffordd newydd o wneud cais am wasanaethau yn GIG Cymru ar gael i fyrddau iechyd er mwyn ceisio rheoli meysydd allweddol eu sefydliad.
Er mwyn bodloni anghenion adrannau GIG er mwyn logio ceisiadau am wasanaethau, mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) wedi datblygu ActionPoint.
 
Mae ActionPoint yn adeiladu ar lwyddiant ServicePoint, sef y system a ddatblygwyd i logio ceisiadau am wasanaethau TG. ServicePoint, wedi’i gynllunio ar gyfer GIG Cymru ac wedi’i ddatblygu gan GGGC, yw’r system a ddefnyddir i logio ceisiadau am wasanaethau TG; oherwydd ei lwyddiant mae’n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd gan adrannau TG eraill nad ydynt yn gysylltiedig.

Wrth i’r defnydd hwn gynyddu, nodwyd angen am wasanaeth ar wahân ar gyfer ceisiadau nad ydynt yn rhai TG. Cafodd ActionPoint ei gynllunio i fodloni’r angen hwn.

Y rhai cyntaf i elwa oedd tîm llywodraethu gwybodaeth GGGC a ddechreuodd ei ddefnyddio yr haf hwn.

Dywedodd Neil Stevens, Rheolwr Cymorth ar gyfer Llywodraethu Gwybodaeth (IG) yn GGGC

“Mae ActionPoint wedi caniatáu i nifer o dîm IG GGGC gael gwell dealltwriaeth o gymhlethdodau a natur ceisiadau Llywodraethu Gwybodaeth a gaiff eu derbyn. Mae’r system yn rhoi’r gallu i’r tîm Llywodraethu Gwybodaeth olrhain cynnydd elfennau gwaith penodol a sicrhau y caiff pob cam gweithredu ei symud ymlaen mewn ffordd amserol. Mae ActionPoint yn caniatáu i’r tîm fabwysiadu sylfaen wybodaeth i lawer o’r ceisiadau a’r ymholiadau drwy gofnodi penderfyniadau o fewn y system y gellir eu defnyddio ar draws materion Llywodraethu Gwybodaeth eraill.”

Mae defnyddiau gwasanaeth cyffredinol a nodwyd yn ystod y cyfnod y bu Servicepoint wedi’i sefydlu yn cynnwys:

• Adrannau AD gyda cheisiadau o ran ymholiadau recriwtio
• Bwrdd Iechyd yn archebu ceisiadau cleifion am gludiant
• Ceisiadau sy’n ymwneud â chaffaeliadau megis archebu rhwymynnau

Drwy ddatblygu’r system newydd hon ar gyfer ceisiadau nad ydynt yn rhai TG, gall fodloni anghenion cynyddol y GIG yng Nghymru.

Yn ystod yr haf ,cymorth AD yn GGGC fydd nesaf i elwa ar ddefnyddio ActionPoint, lle byddant yn logio ceisiadau am wasanaethau ar gyfer unrhyw beth o hawliau gwyliau blynyddol i ymholiadau ynglŷn â chyflog. Dylai unrhyw Fyrddau Iechyd sydd â diddordeb mewn ActionPoint gysylltu â service.desk@wales.nhs.uk
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com