Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Bodiau i fyny ar gyfer Gwasanaethau Cyfeiriadur

Dydd Iau, 14 Gorffennaf 2011

Mae cyfeiriadur gweithredol sy’n caniatáu staff TG i gymhwyso safonau cenedlaethol yn hawdd ar gyfrineiriau a diweddariadau ar gyfer meddalwedd nid yn unig yn

Darganfuwyd mewn archwiliad diweddar o’r cyfeiriadur gan Microsoft ei fod mewn cyflwr ardderchog.
 
Mae’r cyfeiriadur yn lleoliad canolog lle mae staff TG iechyd ledled y wlad yn cael mynediad hawdd at gymwysiadau meddalwedd fel Porthol Clinigol Cymru a Myrddin (System Gweinyddu Cleifion), gall darnau diogelwch presennol cael eu hanfon at sefydliadau a gellir perfformio cydymffurfiad â pholisïau TG cenedlaethol.
 
Gyda’r cyfeiriadu, gall bwrdd iechyd reoli mynediad at raglenni meddalwedd ar un tro ar gyfer nifer o ddefnyddwyr.

Dywedodd Martin Prosser, Rheolwr Gwasanaethau Negeseuon, “Mae hwn yn gyflawniad mawr i GIG Cymru, gan ei fod yn golygu bod gennym wasanaeth sy’n gadarn ac yn addas at ei ddiben. Dylem fod yn falch iawn o’r hyn sydd wedi cael ei gyflawni yng Nghymru, ac mae cael adborth rhagorol gan Microsoft o ganlyniad i ymrwymiad staff GGGC i sicrhau bod y cyfeiriadur cenedlaethol a’r gwasanaethau e-bost yn rhedeg yn llyfn.”

Mae archwiliadau blaenorol wedi darganfod bod y gwasanaeth e-bost cenedlaethol yn perfformio’n dda ac yn cael canlyniadau tebyg i’r cyfeiriadur. Mae gan holl staff GIG Cymru gyfeiriad e-bost @wales.nhs.uk erbyn hyn, ble bynnag y maen nhw’n mynd, o’r gogledd i’r de, o’r dwyrain i’r gorllewin. Mae’r gwasanaeth cyfan yn cael ei reoli gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru trwy brosiect o’r enw NADEX - cyfeiriadur a chyfnewidfa weithredol genedlaethol.
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com