Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Meddalwedd GIG Cymru sy’n achub bywydau yn cael ei hymestyn i Ogledd Iwerddon

Dydd Mercher, 2 Mawrth 2011
Mae meddalwedd a ddatblygwyd gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn helpu i achub bywydau pobl sydd â chanser y coluddyn yng Ngogledd Iwerddon.
Defnyddir y System Rheoli Gwybodaeth ar Sgrinio Coluddion (BSIMS) i adnabod a gwahodd pobl sy’n gymwys ar gyfer sgrinio coluddion, yn olrhain eu hymateb i’r gwahoddiad ac yn cadw cofnod o ganlyniadau’r sgrinio.
 
Cafodd ei datblygu’n wreiddiol ar gyfer Sgrinio Coluddion Cymru yn 2008 ac ar ôl iddi lwyddo cafodd ei mabwysiadu gan Ogledd Iwerddon i gynnal ei rhaglen sgrinio coluddion ac ers ei chyflwyno flwyddyn yn ôl cafodd bron 40,000 o bobl eu sgrinio.
 
Dywedodd Dr Tracy Owen, Ymgynghorydd Arweiniol gyda Rhaglen Gogledd Iwerddon ar gyfer Sgrinio Coluddion, “Mae’r system yn rhoi mecanwaith ardderchog i ni ar gyfer rheoli’r broses sgrinio yng Ngogledd Iwerddon, sydd o fudd i’r boblogaeth sy’n cymryd rhan”.

Mae’r system yn parhau i fod yn llwyddiant yng Nghymru a chafodd 420,000 o bobl eu sgrinio ers 2008.  Canser y coluddyn yw’r trydydd achos marwolaeth mwyaf ar gyfer dynion a menywod yng Nghymru. Mae sgrinio coluddion yn canfod canser y coluddyn yn gynnar, yn aml pan nad oes unrhyw symptomau, ac eto pan fydd triniaeth yn fwyaf effeithiol.
 
Ym mis Hydref 2010, cyrhaeddodd y broses sgrinio garreg filltir bwysig, oherwydd cafodd rhai o’r cyfranogwyr gwreiddiol yng Nghymru eu galw’n ôl i gael adolygiad ar ôl dwy flynedd.  Hefyd cafodd yr ystod oedran o bobl a wahoddwyd ei ymestyn i gynnwys unigolion rhwng 60 a 71 oed. 

Dywedodd Stephen Price, Pennaeth Gwasanaethau Gwe a Sgrinio yng Ngwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, “Mae’n foddhaol gweld rhywbeth rydych chi wedi ei ddatblygu o fudd i iechyd pobl yng Nghymru.”

Sylwodd Hayley Heard, pennaeth rhaglen Sgrinio Coluddion Cymru, “Rydym yn bwriadu cynyddu’r oedran i 74 fel y bydd y gallu mewn canolfannau asesu yn caniatáu; ar hyn o bryd, yn gyffredinol, mae 56% o bobl yn derbyn y gwahoddiad”. Ychwanegodd, “Rydym wedi canfod 417 canser ers i’r rhaglen ddechrau”.
 
Mae datblygiadau o ran y feddalwedd yn parhau, wrth i ymarferoldeb newydd gael ei ychwanegu i gynnal y Rhaglen Sgrinio Coluddion wrth iddi ehangu.
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com