CHC Logo

Newid y Gêm, i Ferched

Dydd Mercher, 9 Mai 2012
Mae’r Mudiad Chwaraeon a Ffitrwydd i Ferched (WSFF) wedi llunio adroddiad (saesneg yn unig) sy’n nodi nad yw merched yn y DU yn gwneud digon o ymarfer corff – a bod yr ateb i annog merched i fod yn egnïol gydag ysgolion.
Mae’r adroddiad, sy’n seiliedig ar ymchwil gan Sefydliad Chwaraeon Ieuenctid Prifysgol Loughborough, yn dangos nad yw hanner y merched (51%) yn hoff o weithgaredd corfforol oherwydd eu profiadau o chwaraeon ac addysg gorfforol yn yr ysgol.