Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Cofrestrwch i Newyddion Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dilynwch ni ar:

Ein Tweets diweddaraf:

Cyhoeddiadau

Gweler hefyd Strategaeth Iechyd Cyhoeddus CymruMae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi ei strategaeth sy'n nodi nod y sefydliad, pwrpas, dull, ac ymrwymiadau sy'n cael ei hategu gan flaenoriaethau ar gyfer gweithredu.
 
Gall y Strategaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru [pdf icon 2013 .pdf, 555KB] ar gael i'w lawrlwytho fel dogfen  neu ei weld fel tudalen we
 
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi adroddiad blynyddol bob blwyddyn sy'n cynnwys y wybodaeth ganlynol:
 
  • Adolygiad Gweithredol ac Ariannol
  • Datganiad Llywodraethu Blynyddol y Prif Weithredwr
  • Adroddiad ar Gydnabyddiaeth
 
Annual report 2012-2013 (C)Mae'r adroddiadau yn dogfennu gweithgareddau arwyddocaol Iechyd Cyhoeddus Cymru i greu Cymru iachach, hapusach a thecach.
 
Mae Datganiad Ansawdd Blynyddol sy'n anelu at ddarparu asesiad agored a gonest o'r hyn y mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ei wneud i sicrhau bod ei holl wasanaethau yn diwallu anghenion poblogaeth Cymru a chyrraedd safonau uchel hefyd yn cael ei gynhyrchu .
 
Lawrlwytho / gweld: Adroddiad Blynyddol Iechyd Cyhoeddus Cymru [pdf 2013.pdf, 1.6MB]
Lawrlwytho / gweldDatganiad Ansawdd Blynyddol Iechyd Cyhoeddus Cymru [pdf icon 2013.pdf, 394kb]
 
Mae pob adroddiad blynyddol blaenorol ar gael o dudalen we Adroddiadau Blynyddol Iechyd Cyhoeddus Cymru
 

Cynllun Cyhoeddi

Yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000link to an external website - opens in new window (y Ddeddf), mae'n ofynnol i bob awdurdod cyhoeddus i fabwysiadu a chynnal Cynllun Cyhoeddi.

Mae'r Ddeddf yn mynnu bod pob awdurdod cyhoeddus yn rhagweithiol wrth sicrhau bod gwybodaeth ar gael i'r cyhoedd ac yn cydnabod bod gan y cyhoedd yr hawl i wybod sut y caiff gwasanaethau eu rhedeg, gan gynnwys faint maent yn ei gostio.  Yn ogystal, mae'n gofyn i bob awdurdod cyhoeddus i fod yn rhagweithiol wrth sicrhau bod gwybodaeth ar gael yn rhwydd.

Mae Cynllun cyhoeddi Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gael.
 
Public Health Wales Board

Papurau'r Bwrdd

Holl bapurau Bwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru a Phwyllgor ar gael yma:
 

Cyhoeddiadau gan Dimau

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi y mwyafrif o'i adroddiadau, canllawiau a chynlluniau yn Cronfeydd Data Groupware. Gall dogfennau eu storio yno i'w gweld ar-lein neu ei lawrlwytho yn eich hwylustod.

Mae'r tîmau yn gyfrifol am gyhoeddiadau a gellir gweld y rhain ar eu gwefannau hefyd:
 

Gwybodaeth Iechyd

 

Diogelu Iechyd a Microbioleg

 

Sgrinio

 
 

Rhwydweithiau Iechyd y Cyhoedd

 

Rhyddid Gwybodaeth

I ddarganfod mwy am Ryddid Gwybodaeth neu i wneud cais am wybodaeth, gweler dudalennau Rhyddid Gwybodaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru.
 

Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com   
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 28 Ionawr 2014