Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Ffurfio dinasoedd ar gyfer iechyd: cymhlethdod a chynllunio amgylcheddau trefol yn yr 21ain ganrif

Dydd Gwener, 8 Mehefin 2012
Mae adroddiad a gyhoeddwyd yn y Lancet (saesneg yn unig) ym mis Mai 2012 yn dadlau yn erbyn yr honiad y bydd canlyniadau iechyd trefol yn gwella gyda thwf economaidd a newid demograffig, ac yn lle hynny mae’n amlygu’r angen am gynllunio trefol ar gyfer anghenion iech
Ffynhonnell: Planet Health Cymru
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com