Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Ffocws ar y blynyddoedd cynnar yn y gynhadledd iechyd meddwl

Dydd Iau, 26 Ionawr 2012
Bydd cynadleddwyr yng nghynhadledd flynyddol Rhwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan yn trafod pwysigrwydd datblygiad y blynyddoedd cynnar ar iechyd a lles meddwl.
 
Bydd y gynhadledd hon, sy’n cael ei chynnal yng Nghaerdydd heddiw (25 Ionawr) yn clywed gan Huw Lewis AC, y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth, yn ogystal â  Robin Balbernie a fydd yn siarad am effaith ffactorau cymdeithasol ac amgylcheddol ar ddatblygiad plentyn ac iechyd meddwl yn nes ymlaen mewn bywyd.
 
Bydd dros 120 o gynadleddwyr yn gwylio cynhyrchiad gan Gwmni Theatr Geese, fydd yn cyflwyno gweithdai drama ac ymddygiad rhyngweithiol yn ymwneud â thema’r gynhadledd. Mae’r perfformiadau wedi eu cynllunio i herio ac ennyn trafodaeth, a chodi ymwybyddiaeth yn ymwneud â materion penodol. 
 
Dywedodd yr Athro Syr Mansel Aylward CB, Cadeirydd Rhwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan, “Mae ystod o ffactorau yn effeithio ar iechyd fel ble rydym yn byw, yn gweithio ac yn dysgu. Mae pwysigrwydd datblygiad y blynyddoedd cynnar ar iechyd a lles meddwl yn arwyddocaol iawn i ddeall a gwella iechyd poblogaeth Cymru.  
 
“Mae Bwrdd Cynghori’r Rhwydwaith wedi ymrwymo i ddod â chydweithwyr ynghyd i wella iechyd a lles meddwl pobl Cymru.  Edrychaf ymlaen at weld cynnydd gwirioneddol yn cael ei wneud o ganlyniad i’r trafodaethau a’r wybodaeth a gaiff ei rhannu yn y gynhadledd heddiw.”
 
Yn y gynhadledd hefyd ceir cyflwyniad gan Huw Lewis AC ar ddau brosiect yng Nghynllun Arfer Da Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’r ddau brosiect, sy’n cael eu rhedeg gan Dîm Iechyd y Cyhoedd Ceredigion a Gweithredu dros Blant wedi cael y dyfarniad Arfer da gan Gynllun Arfer Da Iechyd Cyhoeddus Cymru, sy’n ceisio cydnabod a chefnogi arfer da mewn mentrau ym meysydd maeth, gweithgaredd corfforol, hybu iechyd meddwl ac iechyd rhywiol.
 
Dywedodd Malcolm Ward, Prif Arbenigwr Hybu Iechyd i Iechyd Cyhoeddus Cymru; “Mae gan Iechyd Cyhoeddus Cymru rôl bwysig yn hybu a rhannu arfer da. Mae’r cynllun hwn yn cydnabod prosiectau sy’n defnyddio arfer da ac yn hyrwyddo gwaith yn seiliedig ar dystiolaeth.
 
“Rwyf wrth fy modd bod prosiectau sy’n cael eu rhedeg gan Dîm Iechyd y Cyhoedd Ceredigion a Gweithredu dros Blant wedi cyflawni’r dyfarniad Arfer Da a gobeithio, trwy amlygu eu gwaith, y bydd mwy o brosiectau yn defnyddio arfer da.”
 
Bydd y cyflwyniadau ar gael ar wefan Rhwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan ar ôl y gynhadledd.
 

Mwy o wybodaeth

 
Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com