Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Cofrestrwch i Newyddion Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dilynwch ni ar:

Ein Tweets diweddaraf:

Astudiaeth iechyd a lles wedi cychwyn ar gyfer gorsaf bŵer niwclear newydd yn Wylfa
14 Ebrill 2014
Mae astudiaeth i asesu unrhyw effeithiau potensial ar iechyd a lles wedi ei chomisiynu’n rhan o ddatblygiad arfaethedig Gorsaf Bŵer Niwclear Wylfa Newydd yn Ynys Môn.
 
Bron Brawf Cymru’n cyhoeddi adroddiad ar berfformiad rhaglen
10 Ebrill 2014
Mae adroddiad newydd gan Fron Brawf Cymru’n dangos perfformiad y rhaglen dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf.
Canser yr ysgyfaint yw’r prif achos marwolaeth o ganser yng Nghymru
10 Ebrill 2014
Mae ffigurau newydd a ryddhawyd heddiw (Ebrill 10) yn dangos  mai canser yr ysgyfaint yw prif achos marwolaeth o ganser yng Nghymru o hyd gyda 1,894 o farwolaethau yn 2012. 
Gwobrau cyntaf Ymladdwyr Ffliw Cymru’n cael eu rhoi i’r rheiny sy’n diogelu staff a chleifion y GIG rhag ffliw
9 Ebrill 2014
Eleni, am y tro cyntaf erioed, mae Cymru wedi dyfarnu gwobrau cenedlaethol Ymladdwr Ffliw Cymru.
 
Meddyg Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cael cymrodoriaeth ymchwil clinigol
9 Ebrill 2014
Mae Dr Aideen Naughton o Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cael Cymrodoriaeth Ymchwil Clinigol gan y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (NISCHR).
 
Llanfairpwll yn bentref ‘di-fwg’ cyntaf Ewrop
8 Ebrill 2014
Mae'r pentref eisoes yn enwog fel y pentref gyda’r un o’r enwau hiraf yn y byd, ond, o heddiw ymlaen yr 8 o Ebrill, gall hefyd ymfalchïo yn nheitl ‘pentref di-fwg’ cyntaf Ewrop.
 
Ffermwyr Ceredigion yn treialu ymgyrch sgrinio’r coluddyn
4 Ebrill 2014
Cafodd y gymuned ffermio o Geredigion ei dewis i fod yn rhan o broject peilot i roi gwybod i bobl am ganser y coluddyn a sgrinio’r coluddyn.
 
Ymchwiliadau i'r achos o salmonela yn parhau
4 Ebrill 2014
Mae ymchwiliadau i achos o salmonela sydd â chysylltiadau posibl â bara lawr yn parhau.
 
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com   
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 26 Mawrth 2010