Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Newyddion

Hidlo Newyddion
 • Adolygiad o lawdriniaethau ar y ben-glin

  Dydd Gwener, 2 Chwefror 2007, Llywodraeth Cymru
  Adolygiad o lawdriniaethau ar y ben-glin yng Nghanolfan Triniaeth y GIG, Weston a wnaed o dan Gynllun yr Ail Gynnig

 • Amseroedd aros y gig yn dangos bod cleifion yn cael triniaeth yn gynt

  Dydd Iau, 1 Chwefror 2007, Llywodraeth Cymru
  Mae cleifion yng Nghymru yn parhau i weld gwelliannau mawr yn yr amseroedd aros, yn ôl ystadegau a amseroedd aros y chwarter olaf a gadarnhawyd heddiw [Dydd Mercher 31 Ionawr 2007].

 • Pleidlais bwysig wrth i'r Cynulliad gymeradwyo'r rheoliadau ar wahardd ysmygu

  Dydd Mercher, 31 Ionawr 2007, Llywodraeth Cymru
  Cymeradwyodd y Dr Brian Gibbons, y Gweinidog Iechyd, "y mesur iechyd cyhoeddus pwysicaf " yn hanes y Cynulliad, wrth i'r rheoliadau terfynol gael eu cymeradwyo ar wahardd ysmygu ym mhob man cyhoeddus caeedig yng Nghymru.

 • Lansio ymgynghoriad ynghylch Byrddau Gwasanaethau Lleol yng Nghymru

  Dydd Mawrth, 30 Ionawr 2007, Llywodraeth Cymru
  Heddiw [29 Ionawr 2007], cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ei gynigion ymgynghori ar gyfer cyfnod Cyntaf Byrddau Gwasanaethau Lleol yng Nghymru, fel yr addawyd yn Creu'r Cysylltiadau: Cyflawni Ar Draws Ffiniau, ymateb y Llywodraeth i adroddiad Beecham, a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd y llynedd.

 • Strategaeth ddraft i wella bywyd pobl ag awtistiaeth

  Dydd Mawrth, 30 Ionawr 2007, Llywodraeth Cymru
  Heddiw [dydd Mawrth 30 Ionawr 2007], cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru strategaeth ddrafft a fydd yn ceisio gwella ansawdd bywyd pobl ag awtistiaeth.

 • Cymeradwyo presgripsiynau am ddim yng nghymru

  Dydd Gwener, 26 Ionawr 2007, Llywodraeth Cymru
  Cyflwynir presgripsiynau am ddim yng Nghymru ddydd Sul, 1 Ebrill, meddai'r Gweinidog Iechyd Dr Brian Gibbons heddiw ar ôl i'r Cynulliad gymeradwyo'r rheoliadau terfynol.

 • Lansio Canolfan Ddelweddu £16 miliwn

  Dydd Iau, 25 Ionawr 2007, Llywodraeth Cymru
  Bydd gofal iechyd a'r economi yng Nghymru ar eu hennill drwy gyfrwng canolfan ddelweddu sy'n werth miliynau o bunnoedd ac sy'n cael ei lansio heddiw (dydd Mercher 24 Ionawr) gan Weinidogion Llywodraeth y Cynulliad.

 • Amseroedd aros cleifion y galon i ostwng yng Nghymoedd y De

  Dydd Mawrth, 23 Ionawr 2007, Llywodraeth Cymru
  Heddiw [Dydd Llun, 22 Ionawr] dywedodd John Griffiths, y Dirprwy Weinidog dros Iechyd, yn agoriad swyddogol y labordy cathetr yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Llantrisant, y bydd cleifion sy'n dioddef o broblemau'r galon yng Nghymoedd y De yn cael diagnosis a thriniaeth yn gynt.

 • Busnesau Cymru yn cael eu hannog i roi cais arni

  Dydd Llun, 15 Ionawr 2007, Llywodraeth Cymru
  Mae busnesau ar draws Cymru yn cael eu hannog i droi'n ddi-fwg fis nesaf i baratoi ar gyfer y gwaharddiad ar ysmygu.

 • Gweinidog yn cadarnhau sut y bydd Cymru’n mynd ati i fynd i’r afael â chanser

  Dydd Llun, 8 Ionawr 2007, Llywodraeth Cymru
  Cyhoeddwyd datganiad polisi ffurfiol cyntaf Llywodraeth y Cynulliad i fynd i'r afael â chanser gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Dr Brian Gibbons.

 • Newid i fyw’n iach - fit for a change 2007

  Dydd Gwener, 5 Ionawr 2007, Llywodraeth Cymru
  Yfory [dydd Gwener 5 Ionawr] ar ITV Cymru bydd cyfres newydd chwe rhan yn cael ei darlledu am y tro cyntaf gyda'r nod o ysbrydoli pobl i newid eu ffordd o fyw, a fydd yn arwain at fywyd iachach yn 2007.

 • Gall prynu ffrwythau a llysiau lleol arwain at 2007 iachach

  Dydd Gwener, 5 Ionawr 2007, Llywodraeth Cymru
  Ar ôl bwyta ac yfed gormod dros wyliau'r Nadolig pa well ffordd o ddechrau'r Flwyddyn Newydd na chydag adduned i brynu mwy o ffrwythau a llysiau ffres lleol i'ch helpu i fyw bywyd iachach yn 2007.

 • Cymerwch gamau i wneud 2007 yn flwyddyn fwy iach

  Dydd Mawrth, 2 Ionawr 2007, Llywodraeth Cymru
  Mae Dr Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaeth Cymdeithasol, yn ein hannog ni i gyd i wneud 2007 yn flwyddyn fwy iach a Chymru'n wlad fwy iach.

 • Budsoddiad triniaethau'r arennau a'r galon gwerth miliynau yn Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru

  Dydd Mercher, 20 Rhagfyr 2006, Llywodraeth Cymru
  Heddiw, [Dydd Mercher, 20 Rhagfyr] bydd y Gweinidog Iechyd Dr Brian Gibbons yn ymweld ag Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru yng Nghaerfyrddin i weld y cynnydd a wnaed gyda thri datblygiad pwysig a fydd yn gwella ansawdd y gofal iechyd a gynigir i bobl leol yn fawr iawn.

 • Fferyllwyr i helpu mwy o gleifion

  Dydd Mercher, 20 Rhagfyr 2006, Llywodraeth Cymru
  Heddiw [dydd Mawrth, 19 Rhagfyr] cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd Dr Brian Gibbons y bydd fferyllwyr cymunedol yn cael cyfleoedd newydd i wneud gwahaniaeth mawr trwy gael rhoi cyngor i gleifion ar ddefnyddio meddyginiaeth.

 • Lansio cynllun i arbed bywydau ar draws Cymru

  Dydd Mercher, 20 Rhagfyr 2006, Llywodraeth Cymru
  Heddiw (19 Rhagfyr 2006), bydd cynllun newydd a fydd yn helpu i arbed bywydau pobl sydd wedi dioddef trawiad ar y galon yn cael ei lansio yn y Senedd am 3pm gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru.

 • Miliynau'n cael ei wario ar weddnewid Ysbyty Tywysog Siarl

  Dydd Iau, 14 Rhagfyr 2006, Llywodraeth Cymru
  Cyhoeddodd Dr Brian Gibbons, y Gweinidog Iechyd fod pecyn cyllid gwerth £64.7m wedi'i ddyfarnu i Ysbyty Tywysog Siarl ym Merthyr Tudful ar gyfer gwaith ailddatblygu ac ailwampio sylweddol.

 • Peidiwch ag yfed a gyrru dros y Nadolig

  Dydd Mawrth, 12 Rhagfyr 2006, Llywodraeth Cymru
  Mae cefnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru i'r ymgyrch flynyddol hon yn rhan o'i hymateb i Her Iechyd Cymru.

 • Gweinidog yn agor uned newydd Osteoporosis a Densitometreg Esgyrn yn Ysbyty Cyffredinol Llandudno

  Dydd Mawrth, 12 Rhagfyr 2006, Llywodraeth Cymru
  Agorwyd Uned Newydd Osteoporosis a Densitometreg Esgyrn yn Ysbyty Cyffredinol Llandudno yn swyddogol gan Dr Brian Gibbons.

 • Gweinidog yn croesawu adolygiad o'r gwasanaeth ambiwlans

  Dydd Llun, 11 Rhagfyr 2006, Llywodraeth Cymru
  Croesawodd Dr Brian Gibbons yr adolygiad o Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, sydd newydd ei gyhoeddi.

 • dvd ysgolion yn helpu pobl ifanc i ofalu am eu hiechyd

  Dydd Llun, 4 Rhagfyr 2006, Llywodraeth Cymru
  Ymunodd Rhodri Morgan y Prif Weinidog â Gethin Jenkins, seren rygbi Cymru, heddiw [30 Tachwedd 2006] i lansio DVD newydd i helpu pobl ifanc ddeall pwysigrwydd edrych ar ôl eu hiechyd.

 • Caerdydd ac Abertawe yn ennill £10m gan elusen feddygol

  Dydd Gwener, 1 Rhagfyr 2006, Llywodraeth Cymru

  Y Prif Weinidog yn llongyfarch cynllun cydweithredu gwella clwyfau rhwng Caerdydd ac Abertawe ar 'ennill' £10m gan elusen feddygol.

 • Cymeradwyo £30m o welliannau mewn gwasanaethau iechyd meddwl

  Dydd Gwener, 1 Rhagfyr 2006, Llywodraeth Cymru
  Mae cynlluniau i sicrhau'r gwasanaethau modern diweddaraf yn lle cyfleusterau iechyd meddwl yn y De sydd wedi mynd yn hen wedi'u cymeradwyo gan Lywodraeth y Cynulliad, gyda mwy na £30 miliwn o arian cyfalaf.

 • Pecyn £4.3m i wella bwyd ysgol

  Dydd Iau, 30 Tachwedd 2006, Llywodraeth Cymru

  Mae pecyn o fesurau i gefnogi awdurdodau lleol ac ysgolion i ddatblygu'r gwelliannau i fwyd ysgol trwy gynnwys yr ysgol gyfan yn cael eu cyhoeddi heddiw (dydd Mercher 29 Tachwedd 2006) gan Jane Davidson, y Gweinidog dros Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau.

 • Y rheoliadau ar wahardd smygu yn symud yn eu blaen

  Dydd Mercher, 29 Tachwedd 2006, Llywodraeth Cymru
  Heddiw [28 Tachwedd 2006], ar ôl ymgynghoriad cynhwysfawr dros 12 wythnos, mae drafft terfynol y rheoliadau di-fwg wedi'i gyhoeddi, ynghyd ag adroddiad llawn ar yr ymgynghoriad.