Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Pynciau poblogaidd

Newyddion o GIG Cymru

Croeso i wefan Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

 
Crewyd y wefan hon ar eich cyfer chi ac mae’n arweiniad i ddarganfod yr holl wybodaeth sydd ei angen arnoch am wasanaethau’n ymwneud â iechyd yn eich ardal.  Mae yma i’ch helpu i fod yn iach, i gael y gefnogaeth a’r gwasanaethau rydych eu hangen ac i ddangos i chi sut gallwch chi gymryd mwy o ran i lunio dyfodol gwasanaethau Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan. 
Mae gan Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan agenda uchelgeisiol a heriol i sicrhau ein bod yn:
*
*
*
Gweithio gyda chi i sicrhau cymuned iachach
Gofalu amdanoch chi pan fyddwch ein hangen
Anelu at ragoriaeth ym mhob peth rydym yn ei wneud
Oeddech chi’n gwybod bod y canlynol wedi digwydd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf: 
*
*
 
*
*
436,660 wedi mynychu apwyntiadau cleifion allanol 
Tua 140,000 o gleifion newydd wedi mynychu’r adrannau Damweiniau ac Achosion Brys
Dros 43,000 o weithdrefnau wedi’u trefnu a’u cynnal yn ein ysbytai aciwt (Ysbyty Glowyr Dosbarth Caerffili, Ysbyty Nevill Hall ac Ysbyty Brenhinol Gwent)
Dros 12,000 o gleifion newydd wedi mynychu unedau mân anafiadau yn ein hysbytai cymuned
Ymhell dros 710,000 o gleifion unigol wedi’u gweld yn y gymuned
 
Cysylltwch â ni: 
Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
Pencadlys
Ysbyty Sant Cadog
Ffordd y Lodj
Caerllion
Casnewydd
NP18 3XQ
 
 
Telephone: 01633 436700; E-bost: abhb.enquiries@wales.nhs.uk
  
 
 
 

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 16 Hydref 2012

Gwasanaethau Iechyd Lleol

Dewis Doeth

Os ewch chi'n sâl neu os cewch anaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis y gwasanaeth GIG cywir er mwyn ichi gael y driniaeth orau.

Ymgyrch 1000 o Fywydau

Mae 1000 o Fywydau + yn gweithio gyda sefydliadau iechyd Cymru i sicrhau gofal ddiogel a dibynadwy - ar gyfer pob claf, ym mhob man yng Nghymru.