Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Gwasanaethau Iechyd Lleol

Manylion Meddygfa

Cyfeiriad: Nantgarw Road Medical Centre
4 Beddau Way
Caerphilly
Caerphilly
CF83 2AX
Rhif Ffôn: 029 20 888118
Ffacs: 029 20 866753
Math O Feddygfa: Yn darnodi
Gwefan: http://www.nantgarwroadsurgery.co.uk/
Rheolwr y Practis Andrew Langley
Pennaeth y Meddygfa: Griffiths M
Meddygon Eraill: Evans SE
Minton DK
Royal, Dr Gareth J (Gwrywaidd)
Subbu S (Benywaidd)
Meddygfa Gangen: Senghenydd Health Centre
Parc Place
Senghenydd
Caerphilly
CF83 4HB

Oriau agor: .
Please view the surgery website for details of opening times and services provided.


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha' : 15 Hydref 2012

Cynllunio fy nhaith


(Bydd manylion eich taith yn agor mewn ffenestr newydd)