Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Newyddion o GIG Cymru

CROESO I FWRDD IECHYD PRIFYSGOL ABM

Mae fersiwn Gymraeg y wefan hon yn cael ei hadeiladu ar hyn o bryd. O ganlyniad, nid yw pob tudalen ar gael yn y Gymraeg hyd yn hyn.

Cliciwch am ragor o wybodaeth:  GWYBODAETH AM Y FRECH GOCH

 

 

 

Wyddech chi nad yw'r mwyafrif o bobl (77%) yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr yn ysmygwyr?

 
A hoffech chi ymuno â nhw?  Gallwn ni eich helpu!  Os ydych chi'n ystyried rhoi'r gorau i smygu ac eisiau help i wneud hynny, ffoniwch Dim Smygu Cymru ar 0800 085 2219 neu ewch i www.dimsmygucymru.com.

Mae ein hysbytai yn amgylchoedd di-fwg

 
Mae'r rhan fwyaf o ysmygwyr yn parchu ymwelwyr a chleifion eraill ac yn peidio â smygu y tu allan i fynedfeydd neu ar diroedd ein hysbytai.  Os ydych yn smygu, byddwch yr un mor ystyriol a pheidiwch â chynnau'r sigarét.
Mae ein hysbytai yn rhydd o fwg, sy'n golygu na ganiateir smygu yn ein hadeiladau nac ar ein tiroedd, gan gynnwys meysydd parcio a mynedfeydd.
 

Diolch am eich cydweithrediad ac am barchu eraill!

 

Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com   
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 10 Ionawr 2014

Dewis Doeth

Os ewch chi'n sâl neu os cewch anaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis y gwasanaeth GIG cywir er mwyn ichi gael y driniaeth orau.

Gwasanaethau Iechyd Lleol

Gwybodaeth Ddiweddaraf

Ymgyrch 1000 o Fywydau

Mae 1000 o Fywydau + yn gweithio gyda sefydliadau iechyd Cymru i sicrhau gofal ddiogel a dibynadwy - ar gyfer pob claf, ym mhob man yng Nghymru.