Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn amgylchedd di-fwg. Peidiwch ag ysmygu unrhyw le ar ein safleoedd

Ymgynghori â'n Cymunedau

 
Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi lansio yn swyddogol ei weledigaeth ar gyfer darparu gwasanaethau iechyd o’r radd flaenaf.  Bydd yr ymgynghoriad 12 wythnos - Eich Iechyd Eich Dyfodol Ymgynghori â’n Cymunedau - yn rhoi cyfle i bobl i roi eu barn ar gynigion y bwrdd iechyd i wella gwasanaethau yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.  Mae'r ganolfan adnoddau ar-lein newydd hon yn cynnwys gwybodaeth megis y ddogfen ymgynghori a deunyddiau cefnogi yn ogystal â sut mae modd i chi fynegi eich barn.
 
      
 
 
      

Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com   
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 14 Ionawr 2013