Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn amgylchedd di-fwg. Peidiwch ag ysmygu unrhyw le ar ein safleoedd

Llyfrgell Adnoddau

* * Mae'r ymarfer gwrando ac ymgysylltu, Eich Iechyd Eich Dyfodol, sy’n ymwneud â’r strategaeth gwasanaethau clinigol, wedi dod i ben ers 30 Ebrill 2012. Nid yw’n ymwneud â’r cyfnod ymgynghori llawn presennol.   * * 

 
 
Bydd y Llyfrgell Adnoddau hwn yn cynnwys holl ddogfennau Eich Iechyd, Eich Dyfodol.
 

Eich Iechyd, Eich Dyfodol: Datganiadau i'r wasg

 • Bydd y Bwrdd Iechyd yn gwrando am fwy o amser

  Dydd Gwener, 2 Mawrth 2012, Bwrdd Iechyd Hywel Dda
  Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi ymestyn hyd a lled ei ymarfer gwrando, sef Eich Iechyd, Eich Dyfodol.
 • Y Gwrando ac Ymgysylltu yn Parhau

  Dydd Llun, 13 Chwefror 2012, Bwrdd Iechyd Hywel Dda
  Mae cyfnod gwrando ac ymgysylltu Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn parhau, ac mae cannoedd o bobl eisoes wedi bod yn ymgysylltu â'r bwrdd.

   

 • Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com   
  Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 31 Mai 2013