Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn amgylchedd di-fwg. Peidiwch ag ysmygu unrhyw le ar ein safleoedd

Oriau ymweld - Ysbyty Cyffredinol Bronglais, Aberystwyth

Rhif y switsfwrdd - (01970) 623131

 

NODWCH:  Roedd yr amseroedd ymweld hyn yn gywir ym mis Mawrth 2014 a gallant newid unrhyw bryd - gofynnwch i'r ward.

Enw'r Ward
Dydd Llun - Dydd Gwener
Penwythnosau/
Gwyliau'r Banc

Angharad

Dim oriau ymweld swyddogol
Dylai ymwelwyr drefnu amser drwy gysylltu â'r ward cyn dod

Ceredig
3.00pm - 5.00pm
6.00pm - 8.00pm
3.00pm - 5.00pm
6.00pm - 8.00pm
Uned monitro cardiaidd CMU

3.00pm - 5.00pm
6.30pm - 8.00pm

3.00pm - 5.00pm
6.30pm - 8.00pm

Enlli

2.00pm - 5.00pm
6.30pm - 8.00pm

2.00pm - 5.00pm
6.30pm - 8.00pm

Gwenllian

2.00pm - 4.00pm
6.00pm - 8.00pm

2.00pm - 4.00pm
  6.00pm - 8.00pm  

Iorwerth

3.00pm - 5.00pm
6.30pm - 8.00pm

3.00pm - 5.00pm
6.30pm - 8.00pm

 Meurig
2.30pm – 4.30pm
 6.30pm – 7.30pm

2.30pm – 4.30pm

6.30pm – 7.30pm

Rhiannon

3.00pm - 5.00pm
6.00pm - 8.00pm

 

3.00pm - 5.00pm
6.00pm - 8.00pm 

Tirion

 cysylltwch â'r ward cyn ymweld

Ystwyth

3.00pm - 5.00pm
6.30pm - 8.00pm

3.00pm - 5.00pm
6.30pm - 8.00pm

 
Nodwch:  Roedd yr amseroedd ymweld hyn yn gywir ym mis Mawrth 2014 a gallant newid unrhyw bryd - gofynnwch i'r ward.
 

Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com   
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 11 Mawrth 2014