Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn amgylchedd di-fwg. Peidiwch ag ysmygu unrhyw le ar ein safleoedd

Addysg Meddygol a Deintyddol

Ceir pum Canolfan Addysg Meddygol ar draws Hywel Dda sydd yn cefnogi addysg Ôl-raddedig meddygol ar gyfer eu meddygon iau a datblygiad proffesiynol parhau i ymgynghorwyr ysbytai/uwch staff ac i feddygon teulu. Mae Ysbytai Llwynhelyg a Bronglais hefyd yn darparu rhaglenni ar gyfer ymarferwyr deintyddol cyffredinol a staff gofal deintyddol.
 
Mae'r pum canolfan yn cefnogi myfyrwyr meddygol sydd ar leoliad o Ysgolion Meddygol Caerdydd ac Abertawe trwy gydol y flwyddyn academaidd.
 
Os hoffech ragor o wybodaeth neu os oes gennych ymholiad, ceir manylion pob Canolfan Addysg Meddygol fel a ganlyn:
 
Ysbyty Cyffredinol Bronglais, Aberystwyth
Rheolwr y Ganolfan: Mrs Hilary Edwards
Rhif Ffôn Cyswllt: 01970 635809
 
Ysbyty Cyffredinol Glangwili, Caerfyrddin
Rheolwr y Ganolfan: Mrs Sue Harrison
Rhif Ffôn Cyswllt: 01267 227505
 
Iechyd Meddwl/Anableddau Dysgu
Parc Dewi Sant, Caerfyrddin
Rheolwyr y Ganolfan: Ms Nicola Pearce a Mrs Rhiannon Davies
Rhif Ffôn Cyswllt: 01267 239650
 
Ysbyty Cyffredinol Tywysog Philip Llanelli
Rheolwr y Ganolfan: Ms Alison Chapman
Rhif Ffôn Cyswllt: 01554 783290
 
Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg, Hwlffordd
Rheolwr y Ganolfan: Ms Jayne Noble
Rhif Ffôn Cyswllt: 01437 773590
 
 
 
 

Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com   
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 23 Mai 2011