Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Fforwm Prosiect Ailddatblygu YGC

Croeso i Fforwm Prosiect Ailddatblygu Ysbyty Glan Clwyd


Yma gallwch bostio eich cwestiynau, eich sylwadau a’ch awgrymiadau am ailddatblygu  Ysbyty Glan Clwyd i aelodau o’r Tîm Prosiect.

Yma hefyd gallwn ni ofyn beth yw eich barn chi am bethau arbennig y mae angen i ni wybod amdanynt.

Allwn ni ddim addo ateb pob cwestiwn na chydnabod pob sylw neu awgrym yn syth, ond fe wnawn ni edrych arnynt i gyd, eu hystyried a phostio diweddariadau cyffredinol yn seiliedig ar beth rydych chi wedi’i dweud.

Os hoffech chi ofyn cwestiwn, postio sylw neu awgrym, neu weld beth sydd gan eraill i’w ddweud:


I mewn i Fforwm Prosiect Ailddatblygu Ysbyty Glan Clwyd
 

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 09 Ionawr 2014