Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Pwy sy’n cael lleisio pryder a phryd?

Pwy sy'n cael lleisio pryder?

Os yw hyn yn rhywbeth sydd wedi digwydd i chi, gallwch leisio’r pryder eich hun. Os yw’n well gennych, gall gofalwr, cyfaill, perthynas neu’ch Cyngor Cymuned Lleol eich cynrychioli, ond bydd gofyn i chi gytuno i hyn.
 

Pa mor fuan ddylwn i ddweud wrth rywun am fy mhryder?

Mae’n well sôn wrth rywun am eich pryder cyn gynted ag y bo modd ar ôl i’r broblem godi, ond fe gewch hyd at 12 mis i roi gwybod inni. Os oes rhagor o amser wedi mynd heibio ond bod rhesymau da dros yr oedi, dywedwch wrthym beth bynnag, oherwydd efallai y byddwn ni’n dal i allu delio â’ch pryder.

 

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 27 Ebrill 2011