Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Orthopaedeg

Orthopaedeg ydy’r arbenigedd sy’n ymwneud â diagnosis a thrin anhwylderau, cyflyrau ac anafiadau i’r system sgerbydol a’r cyhyrau, y cymalau a’r gewynnau sy’n gysylltiedig.

Mae’r Llawfeddygon Orthopaedeg Ymgynghorol yn cynnal amrywiaeth eang o lawdriniaethau brys a dewisol i gleifion yng Ngogledd Cymru, yn cynnwys gosod cymal (clun neu ben-glin)newydd, trin torasgwrn, arthritis, anafiadau chwaraeon a phoen cefn, ymhlith llawer mwy.
 
Yn Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Glan Clwyd, Ysbyty Maelor Wrecsam ac Ysbyty Abergele y rhoir y llawdriniaeth ac mae clinigau i gleifion allanol ar hyd a lled Gogledd Cymru.
 
 
 
 
 
 

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 28 Medi 2011