Sgipio mordwyaeth
 

Adnabod arwyddion strôc

Dim ond prawf mewn ysbyty gall gadarnhau strôc yn bendant, ond mae’n bwysig gwybod beth yw’r arwyddion. Gall y prawf Wyneb Braich Lleferydd Amser (F.A.S.T.) eich helpu i’w hadnabod ar gyfer strôc neu TIA.
 
Datblygwyd F.A.S.T. gan brif feddygon strôc ac fe’i defnyddir gan y gwasanaethau brys i’w helpu i adnabod yr arwyddion.
 
 
 Act F.A.S.T (Cymraeg)
 
Os yw’r person wedi methu unrhyw un o’r profion hyn, ffoniwch 999 am ambiwlans yn syth er mwyn iddynt fynd i’r ysbyty ar gyfer triniaeth frys.
 
Mae parafeddygon a staff ambiwlans wedi’u hyfforddi i asesu cleifion â strôc bosib a mynd â nhw i’r ysbyty yn gyflym.

Pam bod diagnosis cyflym yn hollbwysig

Mae diagnosis cyflym o strôc yn bwysig er mwyn deall yr hyn sydd wedi’i hachosi, y niwed a wnaed a pha driniaeth feddygol frys sydd ei hangen. Dylai cleifion yr amheuir eu bod wedi cael strôc gael sgan o’r ymennydd cyn gynted â phosib er mwyn pennu:
  
  • A achoswyd y strôc gan rydweli a rwystrwyd neu waedlestr sydd wedi rhwygo
  • Pa ran o’r ymennydd yr effeithiwyd arni
  • Pa mor ddifrifol yw’r strôc
Y cynharaf y bydd rhywun yn derbyn diagnosis, y cynharaf y gellir eu trin a gorau oll yw’r gobaith o oroesi a gwella.
Mae diagnosis cyflym o TIA yn caniatáu cymryd camau i leihau’r perygl o gael ail strôc a allai fod yn un ddifrifol.


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 22/10/2009