Sgipio mordwyaeth
Sgrinio Coluddion Cymru

Bwrdd Llywio

Aelodaeth o'r Bwrdd Llywio
 • Dirprwy Brif Swyddog Meddygol, Llywodraeth Cynulliad Cymru (Cadeirydd)
 • Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Sgrinio
 • Rheolwr Prosiect Sgrinio Coluddion
 • Cyfarwyddwr Gwasanaethau Canser Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • Cydlynydd Rhaglen ar gyfer Grŵp Cydgysylltu Gwasanaethau Canser
 • Llawfeddyg Ymgynghorol y Colon a'r Rhefr
 • Gastroenterolegydd Ymgynghorol
 • Radiolegydd Ymgynghorol
 • Patholegydd Ymgynghorol
 • Cyfarwyddwr y Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol
 • Cyfarwyddwr Meddygol, Comisiwn Iechyd Cymru
 • Prif Weithredwr Enwebedig Grŵp Ymddiriedolaethau'r GIG
 • Nyrs Enwebedig Grŵp Gweithredol Bwrdd Iechyd Lleol
 • Nyrs Enwebedig Grŵp Gweithredol Cymru
 • Enwebai Coleg Brenhinol y Nyrsys 
 • Enwebai Pwyllgor Ymarferwyr Cyffredinol
 • Cyfarwyddwr Meddygol Enwebedig yr Ymddiriedolaeth Ymddiriedolaethau'r GIG
 • Enwebai Cynghorau Iechyd Cymunedol
 • Enwebai Coleg Brenhinol y Radiograffyddion
 • Arbenigwr Enwebedig Grŵp Cynghori Sefydlog ar Histoleg
 • Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd Arweiniol ar gyfer Gwasanaethau Canser
 • Enwebai Tîm Cynllun Oes, Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • Enwebeion Eraill Llywodraeth Cynulliad Cymru
 


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 08/04/2008