Sgipio mordwyaeth
Sgrinio Coluddion Cymru

Cynllun Prosiect

 
 
 
Cam 1: Dechrau (Ebrill i Hydref 2007)
 
 • Sefydlu tîm prosiect a bwrdd llywio
 • Cymeradwyo dogfen dechrau prosiect
 • Dadansoddi rhan-ddeiliaid
 • Ymgymryd ag asesiad risg cychwynnol
 • Ymgymryd ag asesiad effaith iechyd gyflym
 
Cam 2: Paratoi (Hydref 2007 i Hydref 2008)
 
 • Sefydlu model gwasanaethu
 • Gwerthuso dewisiadau ar gyfer:
  • Gwasanaeth labordy
  • Swyddogaethau gweinyddol
  • Isadeiledd TG
  • Prawf
 • Cynllunio gallu ac ymgynghori vhwynnol â gwasanaethau:
  • Endosgop
  • Llawdriniaeth
  • Patholeg
 • Datblygu gwybodaeth
  • Cyhoeddus
  • Proffesiynol
 • Datblygu polisi dros Gymru gyfan
 • Sefydlu anghenion hyfforddiant
 • Llunio argymhellion sydd wedi’u costio ar gyfer eu gweithredu
 • Cytuno ar amserlen i’w gweithredu
 • Dechrau gweithredu
 
Cam 3: Gweithredu (Hydref 2008 ymlaen)
 
 • Sefydlu Grŵp Rheoli dros Gymru Gyfan
 • Gweithredu System TG
 • Recriwtio
 • Sefydlu partneriaethau â GIG yng Nghymru
 • Cynlluniau Peilot
 • Addasu yn ôl yr angen a gweithredu
 
 


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 08/04/2008