Cysylltiadau â Safleoedd Defnyddiol

Sefydliadau sy’n gweithio gyda’r Ganolfan Genedlaethol Cydweithredu dros Ganser (CGC-G)

Canolfannau Cenedlaethol Cydweithredu Eraill

Mae’r Canolfannau Cenedlaethol Cydweithredu yn gwneud gwaith i ddatblygu canllawiau NICE i’w defnyddio yn y GIG yng Nghymru a Lloegr.

Fel y CGC-G, mae Canolfannau Cenedlaethol Cydweithredu eraill yn cael eu lleoli a’u trefnu yn ôl meysydd pwnc y canllawiau y maent yn eu llunio:

National Collaborating Centre for Acute & Chronic Conditions (merged centre of NCC Acute Care, NCC Chronic Conditions, NCC Primary Care and NCC Nursing & Supportive Care)
 
  

Rhai sefydliadau sy’n darparu gwybodaeth ar gyfer pobl â chanser

 
Mae elusennau canser hefyd yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol i bobl â chanser a’u teuluoedd. Rhestrir rhai yma:
  
 
 
 


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 04/01/2012