Cwrdd â’r Tîm

Mae gan y Ganolfan Genedlaethol Cydweithredu dros Ganser (CGC-G) dîm o staff craidd sy’n gweithio gyda’r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) a’i Grwpiau Datblygu Canllawiau (GDCau), i ddatblygu canllawiau NICE. Mae’r staff craidd hyn fel a ganlyn:

Uwch Reolaeth

 • Cyfarwyddwr: Dr John Graham
 • Rheolwr y Ganolfan: Dr Andrew Champion

Tîm Rheoli Prosiectau

 • Dirprwy Rheolwr y Ganolfan/Rheolwr Prosiect: Angela Bennett
 • Rheolwr Prosiect: Tor Titshall
 • Rheolwr Prosiect: Katrina Asquith-Coe
 • Rheolwr Prosiect: Lianne Gwillim
 • Gweinyddwr Swyddfa: Kelly Lindell

Tîm Ymchwil

Gwybodaeth
 • Arbenigwr Gwybodaeth: Stephanie Arnold
 • Arbenigwr Gwybodaeth: Elise Hasler
 • Arbenigwr Gwybodaeth: Sabine Berendse
Tystiolaeth glinigol
 • Uwch Ymchwilydd: Dr Nathan Bromham 
 • Ymchwilydd: Dr Sue O'Connell
 • Ymchwilydd: Dr Mia Schmidt-Hansen
 • Ymchwilydd: Catrin Lewis
Tystiolaeth economeg iechyd
 • Economegydd Iechyd: Huajie Jin
 • Economegydd Iechyd: Matthew Prettyjohns
 


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 04/01/2012