Gwobrau 2014

Gwireddu’r Geiriau

Gwobrau’r Gymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol 2014

 
Unwaith eto eleni rydym yn chwilio am unigolion a grwpiau sy’n mynd yr ail filltir er mwyn sicrhau bod cleifion a defnyddwyr gwasanaeth yn derbyn gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg fel rhan naturiol o’u gofal.
 
Cyflwynir y Gwobrau fel rhan o Gynhadledd Gwireddu’r Geiriau a gynhelir yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar yr 19 o Fehefin 2014 a bydd y ffocws ar weithredu Mwy na geiriau, sef framwaith strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella ansawdd darpariaeth Gymraeg yn y maes iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol.
 
Cyflwynwyd nifer o gategorïau newydd i’r gwobrau eleni i adlewyrchu’r blaenoriaethau yn Mwy na geiriau – felly rhowch gynnig arni!  Cofiwch y gallwch ennill hyd at £1,000 o wobr er mwyn cryfhau gwasanaethau Cymraeg ymhellach.

Er mwyn gweld y categorïau ac i enwebu defnyddiwch y ffurflen enwebu arlein.

Croesewir enwebiadau gan:

  • Timau, grwpiau a sefydliadau yn y GIG a Gwasanaethau Cymdeithasol  
  • Sefydliadau gwirfoddol
  • Sefydliadau Addysg Uwch a Phellach
  • Awdurdodau Lleol
  • Darparwyr preifat gofal cymdeithasol
  • Unigolion ar gyfer categori Dysgwr y Flwyddyn
  • Croesawi'r enwebiadau gan y cyhoedd ar gyfer categori 9

 

    Poster y Gwobrau                Taflen y Gwobrau

 

 

Os hoffech enwebu drwy'r post anfonwch eich enwebiad i'r cyfeiriad isod, cysylltwch â'r Uned yr Iaith 02920 82 3135 neu e-bostiwch uned-yr-iaith@wales.gsi.gov.uk

 

                                          

Uned Polisi Iaith Gymraeg

Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru

Parc Cathays

Caerdydd

CF10 3NQ


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 24/02/2014