Cyfarfodydd y Tasglu

Roedd y cyfarfod diwethaf ar yr 4ydd o Dachwedd ym Mae Caerdydd.  Gallwch weld y papurau a'r cyflwyniadau ar y dudalen hon:
 
 Mwy o wybodaeth am y ddogfen ganlynol... Agenda

1 - Pecyn Cymorth asesu gwasanaethau Cymraeg Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (CSSIW) ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (HIW)

Cyflwyniad gan Margaret Provis (CSSIW)
 
 
Cyflwyniad gan Mandy Collins (HIW)
 
Mwy o wybodaeth am y ddogfen ganlynol... 4A
Mwy o wybodaeth am y ddogfen ganlynol... 4B
Mwy o wybodaeth am y ddogfen ganlynol... 4C
Mwy o wybodaeth am y ddogfen ganlynol... 4D

2 - Derbyn adroddiad monitro gan Fwrdd yr Iaith ar Gynlluniau Iaith y Byrddau / Ymddiriedolaethau Iechyd

Cyflwyniad gan Andrew White, Bwrdd yr Iaith
 
Adroddiad Monitro Bwrdd yr Iaith

3 - Prif-ffrydio’r Gymraeg o fewn gwaith yr Asiantaeth Genedlaethol Arwain ac Arloesi mewn Gofal Iechyd (NLIAH).

 
Cyflwyniad gan Andrew Butler, Cyfarwyddwr, Cyllid a Materion Corfforaethol a Stephen Griffiths, Cyfarwyddwr Datblygu’r Gweithlu
 
 

4 - Gwneud yn Dda, Gwneud yn Well: Safonau ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Cymru.

Diweddariad gan Wendy Morgan Llywodraeth y Cynulliad
 
 
 
 
 

 

 
 
 


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 18/01/2011