Sgipio mordwyaeth
 

Yswiriedig, Tramor a Hunan dalwyr

 
Page banner spring 2012 - handwriting

Gwybodaeth i bobl tramor, yswiriedig a chleifion sy’n hunan dalwyr

Os ydych yn glaf dramor, yn cael yswiriant meddygol neu yn chwilio am gyngor er mwyn talu am driniaeth eich hun, yn gyntaf bydd angen i chi gysylltu â’n rheolwr claf preifat Val Williams.  Mae gennym gysylltiadau â’r holl gwmnïau yswiriant mawr ac yr ydym yn gallu gweithio gyda nhw ar eich rhan.
 
Yr ydym yn cynnig y profion diagnostig canlynol ar hyn o bryd:
 • Pelydr x
 • Sganiau CT/MRI
 • IMRT
 • IGRT
 • VMAT
 • Cemotherapi
 • Brachytherapi
 • Radiotherapi
 • Swyddogaeth yr arennau
 • Nifer y thyroid
 • Sganiau MUGA
 
Gallwn hefyd gynnig tras wylliad gwaed a mewnosod llinell hickman.
 
Mae’r ymgynghorwyr canlynol yn cynnig ymgynghoriadau i’r claf sy’n hunan dalu, yswiriedig neu o dramor, yn yr arbenigedd isod:
Enw’r Ymgynghorydd
Arbenigedd
Yr Athro T. S. Maughan Limffodema, myeloma, GI
Yr Athro Peter Barrett-Lee (Cyfarwyddwr Meddygol)
Bron / Croen
Dr Tom Crosby (Cyfarwyddwr Clinigol) Gastro Berfeddol
Dr Jim Barber Wroleg
Dr John Staffurth Wroleg
Dr Jason Lester Ysgyfaint / Wroleg
Dr  Alison Brewster GI is, perfeddol, ysgyfaint
Dr Kein Yim GI
Dr Mererid Evans Y pen a’r gwddf
Dr Nachi Palaniappan Y pen a’r gwddf
Dr Jacinta Abraham Bron
Dr Annabell Borley Bron
Dr Helen Passant Bron
Dr Simon Waters Bron
Dr Richard Adams Limffoma, myeloma, gastro-berfeddol & rhefrol CGF
Dr Emma Hudson Gynecoleg
Dr Louise Hanna Ysgyfaint, Gynecoleg
Dr Jacob Tanguay Ysgyfaint, Wroleg
Dr  Seema Arif
Colorefrol, Gi uchaf
Dr Satish Kumar Wroleg a Melanoma
Dr Eve Gallop Evans Tiwmorau lymffoma, yr ymennydd, canser y croen a radiotherapi pediatrig
Dr Simon Noble Gofal Lliniarol
Dr Nikki Pease Gofal Lliniarol
Dr. Deborah Jenkins Gofal Lliniarol
 
Mae ein swyddfa cleifion preifat yn agor am:  8 y bore hyd 5 y prynhawn (Dydd Llun i Ddydd Gwener)
 
Rheolwr Cleifion preifat
Val Williams
Ffôn: 029 2019 6135
Ffacs: 029 2019 6867
 
Mae peiriant ateb ar gael i gymryd galwadau allan o oriau’r swyddfa.
 
Mae’r taflenni isod yn esbonio’r dewisiadau sydd ar gael i chi.

Ystyriwch hefyd

 
 

Dogfen(nau)
Mwy o wybodaeth ar DefnyddwyrDefnyddwyr ([Ffeil PDF] 884 KB)   19/10/11
Mwy o wybodaeth ar Cleifion Tamor (overseas patients)Cleifion Tamor (overseas patients) ([Ffeil PDF] 870 KB)   18/10/11
Mwy o wybodaeth ar Taflen wybodaeth i glaf sy’n hunan daluTaflen wybodaeth i glaf sy’n hunan dalu ([Ffeil PDF] 191 KB)   11/10/11


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 31/07/2013