Sgipio mordwyaeth
 

Edrych yn dda Teimlo’n Well

Page banner happy person
Mae Edrych yn dda Teimlo’n Well yn wasanaeth i helpu menywod delio gyda sgil effeithiau Canser.
 
Sefydlwyd Edrych yn dda Teimlo’n well gan y CTPA, Cosmetic Surgery and Perfumery Association a gafwyd statws elusennol yn 1993.  Heddiw cynorthwya'r ‘rhaglen’ gan dros 40 cwmni arweiniol a brandiau o’r diwydiant harddwch.
 
Gall Radiotherapi a chemotherapi cael effaith ddramatig ar eich ymddangosiad a’ch delwedd gorfforol.  Gall triniaethau canser wneud i chi golli gwallt, eiliau a’ch blewyn amrant.  Gall effeithiau blin arall gynnwys croen such, chwydd ac edrychiad coch, llwyd neu welw.  Dyma’r lle y gall y rhaglen Edrych yn dda Teimlo’n well, helpu.
 
 
 Gall harddwyr hyfforddedig gymryd grwpiau hyd at 12 menyw trwy broses 12 stepen, yn delio gyda phopeth o driniaeth y croen i gymorth ar sut i osod colur.  Mae gwneud hyn yn adfer teimladau o normalrwydd a rheolaeth - a rhoi hwb enfawr seicolegol.
Mae Felindre yn cynnal clinig misol.
 
Am fwy o wybodaeth ffoniwchl: 029 2019 6132
 
Mae gwefan Edrych yn dda Teimlo’n well yn adnodd gwych ac yn cynnwys hefyd gwybodaeth ynglŷn ag eraill sy’n cynnig y gwasanaeth yma.
 

Ystyriwch hefyd

yn ol i’r brug | Tudalen o werth? 

 


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 14/06/2013