Anaestheteg a Llawdriniaeth Pediatrig Arbenigol

Y ddogfen olaf sydd wrthi’n cael ei datblygu fel rhan o Wasanaethau Arbenigol Plant a Phobl Ifanc yw’r ddogfen Safonau ar Anaestheteg a Llawdriniaeth.  Mae’r ddogfen hon yn cynnwys safonau ar wasanaethau anaestheteg a llawdriniaeth sy’n cael eu darparu mewn llawer o Ymddiriedolaethau Cymru yn ogystal â’r safonau ar gyfer meysydd mwy arbenigol sydd fel arfer yn cael eu cyflawni mewn canolfannau arbenigol yn unig.

Mae'r ddogfen hon bellach yn destun ymgynghoriad a gellir ei gwend isod.  Mae'r cyfnod ymgynghoru yn dod i ben ar 1 Mai 2009. 

Mwy o wybodaeth am y ddogfen ganlynol... Safonau Anaesthesia a Llawfeddygaeth i Gymru gyfan ar gyfer Gwasanaethau Gofal Iechyd Arbenigol i Blant a Phobl Ifanc

Mae'r gwasanaethau canlynol yn cael eu cynnwys yn y ddogfen hon:

  • Anaestheteg Gyffredinol
  • Llawdriniaeth Gyffredinol
  • Trawma ac Orthopedeg
  • Clust, Trwyn a Gwddf
  • Offthalmoleg
  • Llawdriniaeth ar yr ên a’r wyneb
  • Gwefus a Thaflod Hollt
  • Llawdriniaeth gosmetig a Llosgiadau

 


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 16/02/2009