Sgipio mordwyaeth
Sgrinio Coluddion Cymru

Sgrinio Coluddyn Cymru

Bowel Screening Wales poster"Peidiwch â marw o gywilydd" ...

Canser y coluddyn yw’r canser mwyaf cyffredin ond dau yng Nghymru.
 
Mae 1,000 o bobl yn marw ohono bob blwyddyn yng Nghymru.
 
Fodd bynnag, os caiff ei ganfod yn gynnar, mae hefyd yn un o’r mathau o ganser sydd hawsaf i’w drin.
 
Os ydych rhwng 60 a 69 oed, cewch becyn sgrinio’r coluddion drwy’r post dros y ddwy flynedd nesaf.
 
Gallwch wneud y prawf gartref, yn breifat.
 
Gallwch hefyd ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ganser y coluddyn a sgrinio’r coluddion ar y wefan hon.
 
Mae sgrinio’r coluddion yn rheolaidd yn lleihau’r risg o farw o ganser y coluddyn 15%.
 
Mae sgrinio’n canfod canser y coluddyn yn gynnar - yn aml pan nad oes symptomau - ond ar yr adeg pan fo triniaeth yn fwyaf effeithiol.
 
Mae’r rhaglen Sgrinio Coluddion Cymru yn dechrau gyda phobl rhwng 60 a 69 oed.
 
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r Llinell Gymorth am Ddim ar 0800 294 3370.
 
Darperir y rhaglen sgrinio gan Ymddiriedolaeth GIG Felindre, ar y cyd â phob Ymddiriedolaeth GIG yng Nghymru.


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 02/04/2014