Gwasanaethau Arbenigol Plant a Phobl Ifanc logo   Gwasanaethau Arbenigol Plant a Phobl Ifanc 
 

Gwasanaethau Arbenigol Plant a Phobl Ifanc

Croeso i wefan Prosiect Gwasanaethau Arbenigol Plant a Phobl Ifanc.

 

Yn ystod y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar 23 Hydref 2002 cyhoeddodd y Gweinidog dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar y pryd, Jane Hutt, y broses newydd ar gyfer darparu gwasanaethau iechyd arbenigol ar gyfer plant a phobl ifanc Cymru.

 

Cyflawnwyd adolygiad o wasanaethau arbenigol plant a phobl ifanc gan Gomisiwn Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru a adnabyddir bellach fel Comisiwn Iechyd Cymru.
Gwasanaethau Trydyddol i Blant Cymru - Adolygiad.pdf
Dyfodol gofal iechyd arbenigol i blant Cymru.pdf 

 

O ganlyniad i’r adolygiad hwn a’r ymgynghoriad cyhoeddus a ddilynodd, defnyddiwyd Rhwydweithiau Clinigol a Reolir i benderfynu ar ddyfodol gwasanaethau gofal iechyd arbenigol plant a phobl ifanc Cymru.

 

Yn dilyn hyn, sefydlwyd Prosiect Gwasanaethau Arbenigol Plant a Phobl Ifanc gyda’r cylch gorchwyl canlynol;

 

Datblygu gwasanaethau iechyd arbenigol i blant ledled Cymru sydd o ansawdd uchel, sy’n gytbwys ac yn gynaliadwy sydd wedi’i seilio ar y dystiolaeth orau sydd ar gael ac sy’n rhoi plant a’u gofalwyr wrth wraidd y broses o gynllunio a darparu’r gwasanaethau hyn.

 

Byddai’r amcanion canlynol yn ein cynorthwyo i gyflawni hyn:

  • Datblygu safonau sy’n benodol i wasanaethau gofal iechyd arbenigol plant a phobl ifanc Cymru
  • Galluogi cydraddoldeb o ran tegwch mynediad at wasanaethau trwy ddefnyddio modelau o rwydweithiau clinigol a reolir gyda’r holl blant a phobl ifanc yng Nghymru sydd angen gwasanaethau arbenigol.

Mae safonau Gwasanaethau Arbenigol Plant a Phobl Ifanc wedi cael eu  cynllunio fel eu bod yn ychwanegu at y Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Plant a bod modd eu defnyddio gyda’r fframwaith hwn.

 


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 06/05/2009