Sgipio mordwyaeth
Sgrinio Coluddion Cymru

Hygyrchedd

Llywir hygyrchedd ar y wefan hon gan safonau y llywodraeth a’r Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Cydnabyddir canllawiau WCAG yn eang fel y safon rhyngwladol ar gyfer hygyrchedd ar y we.

Tra ei fod yn fwriad gennym wneud y gwefan hon yn hygyrch i bob defnyddiwr a chyrraedd lefel cydymffurfiaeth WCAG o ‘AA’; rydym yn gweithio yn barhaol â rhanddeiliaid i sicrhau fod o leiaf lefel cydymffurfiaeth ‘A’ yn cael ei fodloni.

Os cewch unrhyw broblemau wrth edrych ar y safle hwn neu os oes sylw gennych, cysylltwch â ni drwy ein Ffurflen Adborth.


Menter Hygyrchedd y We

Cynlluniwyd, cynhaliwyd a gwiriwyd y wefan hon gan y feddalwedd hygyrchedd Bobby™ 5.0 er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â Statws "A" Menter Hygyrchedd y Rhyngrwyd.

Bobby Approved - Level A

WAI - Level A

Addasu Maint y Testun

  • Internet Explorer: Ewch i ‘View’ ar y bar dewislenni > Dewiswch ‘text size/ zoom’
  • Firefox: Ewch i ‘View’ ar y bar dewislenni > Dewiswch ‘text size / zoom’. Neu pwyswch lawr ar y botwm ‘control’, ei ddal lawr a phwyso’r bysell arwydd plws (+) ar eich bysellfwrdd i gynyddu maint y testun. Er mwyn ei leihau pwyswch lawr ar y botwm ‘control’, ei ddal lawr a phwyso’r bysell arwydd minws (-)
* Nodwch y gall y gosodiadau uchod amrywio yn dibynnu ar y porwr.

Lawrlwytho Ffeiliau

Efallai fydd rhaid i chi lawrlwytho‘r darllenyddion canlynol er mwyn cael mynediad at ffurfiau wahanol o ddogfennau ar y safle hwn. Gellir eu lawrlwytho am ddim o wefannau allanol perthnasol fel y nodir isod:

         Lawrlwytho Microsoft Word Viewer

         Lawrlwytho Microsoft Excel Viewer

         Lawrlwytho Microsoft Powerpoint Viewer

         Lawrlwytho Adobe Acrobat Reader

         Lawrlwytho Adobe Flash Player