Poblogaethau

PoblogaethauMae deall y boblogaeth leol yn hanfodol mewn unrhyw asesiad iechyd. 2.99 miliwn yw poblogaeth Cymru ar hyn o bryd ac mae’r ffigur wedi parhau’n eithaf sefydlog yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, ceir cryn amrywiaeth rhwng oed, tras a symudedd ar lefel awdurdod lleol gan olygu bod hynny’n effeithio ar gynllunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru.

Yn ystod y deng mlynedd ar hugain ddiwethaf, mae poblogaeth Cymru wedi cynyddu o 2.73 miliwn ym 1971 i 2.99 miliwn yn 2008. Bu’r cynnydd mwyaf amlwg yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn sgil y mewnfudo o weddill y DU (LlCC, 2007).
 

Grwpiau Poblogaeth


Gweithiwyd GIG Cymru i wella iechyd, atal salwch ac i leihau anghyfartaledd mewn iechyd. Mae hyn yn cynnwys rhoi mynediad hafal i bawb i wasanaethau a chymwysterau iechyd. Mae rhai grwpiau o bobl yn agored i niwed ac yn gallu ffeindio hi’n anodd cael mynediad i wasanaethau am amrywiaeth o resymau. Esiamplau’n cynnwys:

Yn 2009, cynhyrchodd Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru Proffiliau Demograffeg fel y cyntaf mewn cyfres o gynnyrch ar gyfer byrddau iechyd. Mae'r proffiliau yn anelu at ddarparu gwybodaeth ar gyfer byrddau iechyd am y boblogaeth y maent yn gyfrifol am ac i weithredu fel adnodd i gynorthwyo gyda'u gweithgareddau cynllunio.

Poblogaeth data ar gyfer Cymru

Am yr amcangyfrifon ac ystadegau poblogaeth canol flwyddyn ar y cydrannau newid yn y boblogaeth (geni, marwolaeth, mudo), dilynwch y ddolen i StatsCymru

Cyfeiriadau

Llywodraeth y Cynulliad (2007) Poblogaeth Cymru – Trosolwg demograffeg 1971-2005. Caerdydd: LlCC.