Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Llif Gwaith Ysbytai

Llif Gwaith Ysbytai

Mae’r Prosiect Llif Gwaith Ysbytai yn ateb TG i dderbyn a rheoli negeseuon clinigol electronig o fewn a rhwng byrddau iechyd, a gall wneud y gorau o fuddion Prosiect e-Gyfeiriadau Porth Cyfathrebu Clinigol Cymru.

I ddechrau, bydd yn caniatáu adrannau cofnodion iechyd i dderbyn a rheoli negeseuon clinigol electronig ac ychwanegu cleifion at restr aros cleifion allanol.
Wrth i’r prosiect ddatblygu, bydd cyfeiriadau electronig yn cael eu trosglwyddo o adrannau cofnodion iechyd (neu adrannau eraill a all fod yn cadw cofnodion) i glinigwyr ar gyfer blaenoriaethu ar-lein ar Porthol Clinigol Cymru. Bydd gan y Porthol offeryn Blaenoriaethu Cyfeiriadau newydd wedi’i integreiddio ynddo. Yn y pen draw, ni ddylid fod angen argraffu cyfeiriadau mwyach ar wahân i storio nodiadau achos am resymau meddygol -gyfreithiol.
 
Dechreuodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ddatblygu Cais Llif Gwaith Ysbytai yn dilyn gweithredu  eu mabwysiadwr cynnar, Porth Cyfathrebu Clinigol Cymru.
 
Mae’r prosiect bellach yn cael ei ddatblygu mewn ffordd gydweithredol gyda phob Bwrdd Iechyd yng Nghymru ac Ymddiriedolaeth GIG Felindre, gyda chymorth Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, a fydd yn arwain ar lywodraethu a diogelwch cleifion.
 
Bydd y Prosiect Llif Gwaith Ysbytai yn arwain at nifer o fuddion i Fyrddau Iechyd Cymru, yn fwyaf pwysig, trosglwyddo data cleifion yn electronig yn ddiogel ac yn gyflym rhwng clinigwyr, a staff cofnodion iechyd a gweinyddol.
 

 

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 01 Awst 2012
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com