Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Cais gan Feddyg Teulu am Brawf

Beth yw Cais gan Feddyg Teulu am Brawf?

 
Bydd y system Cais gan Feddyg Teulu am Brawf yn caniatáu i staff mewn Meddygfeydd Teulu ofyn am brofion patholeg yn electronig.
 
Yng Nghymru, mae nifer y ceisiadau am brofion patholeg  wedi cynyddu o flwyddyn i flwyddyn.  Cafwyd ceisiadau am tua 15 miliwn o brofion patholeg yng Nghymru'r llynedd. Daeth dros hanner y ceisiadau hyn o Feddygfeydd Teulu.
 
Bydd y system Cais gan Feddyg Teulu am Brawf yn defnyddio Porth Cyfathrebu Clinigol Cymru i gymryd gwybodaeth gywir o gofnod y claf sydd gan Feddyg Teulu, megis enw’r claf, cyfeiriad a rhif GIG yn ogystal â gwybodaeth glinigol megis eu meddyginiaethau, a’i ddefnyddio i lenwi’r cais am brawf.
 
Hefyd darperir rhestr electronig i Feddygon Teulu o’r profion sydd ar gael trwy Lawlyfr Patholeg Cymru. Caiff y cais ei anfon yn electronig i labordy ysbyty. Wedyn bydd y system Cais gan Feddyg Teulu am Brawf yn printio ffurflen gais a labeli ar gyfer sampl a gymerwyd o’r claf.
 
Bydd hyn yn caniatáu i staff meddygfeydd ofyn am y profion hyn yn effeithlon a gweld y canlyniadau ar gyfer eu cleifion yn electronig. Gan y bydd manylion cleifion a gwybodaeth ynghylch prawf yn cael eu hanfon yn electronig, ni fydd yn rhaid i staff labordai drawsgrifio ceisiadau am brofion i’w system eu hunain.
 
Hefyd gall y rhai sy’n defnyddio’r system Cais gan Feddyg Teulu am Brawf weld canlyniadau blaenorol ar gyfer cleifion o fewn eu meddygfeydd a ddeilliodd o geisiadau gan feddygfeydd eraill ac ysbytai. Bydd hyn yn helpu osgoi dyblygu ceisiadau am brofion.
 
Mae cynllun y system Cais gan Feddyg Teulu am Brawf yn cynnwys dolenni i Borth Cyfathrebu Clinigol Cymru, Porth Clinigol Cymru, Llawlyfr Patholeg Cymru a’r System Rheoli Gwybodaeth Labordy newydd, gan sicrhau y bydd systemau cleifion yng Nghymru’n gallu siarad â’i gilydd a symud tuag at gofnodion a rennir, a gwella diogelwch cleifion.

 

Dolenni perthnasol

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 01 Awst 2012
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com