Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Beth yw Caldicott?

Ym 1997, arweiniodd y Fonesig Fiona Caldicott adolygiad ar sut yr oedd Gwybodaeth Cleifion Adnabyddadwy yn cael ei thrafod gan y GIG. Fe wnaeth ‘Adroddiad Caldicott’ nifer o argymhellion ar gyfer rheoleiddio defnyddio a throsglwyddo gwybodaeth cleifion adnabyddadwy. Dilynodd arweiniad ar gyfer GIG Cymru yng Nghylchlythyr Iechyd Cymru - 'Protecting Patient Identifiable Information: Caldicott Guardians in the NHS (1999) 92’'. Mae llawer iawn o waith wedi cael ei wneud yn GIG Cymru i weithredu argymhellion Adroddiad Caldicott ac ‘Egwyddorion Caldicott’.

Yn dilyn argymhelliad Grŵp Cymorth Gwarcheidwaid Caldicott (CGSG) Cymru gyfan, adolygwyd y llawlyfr yn sylweddol i ystyried yr amgylchedd y mae’r GIG yn gweithredu ynddo heddiw, a chafodd ei ailgyhoeddi ym mis Tachwedd 2008.

Mae’r llawlyfr ar gael ar-lein a chaiff ei ategu gan wefan 'Caldicott: Principles into Practice'. (gwefan Saesneg)

Mae’n rhoi fframwaith gwybodaeth i bob Gwarcheidwad, Arweinwyr Caldicott ac Arweinwyr Llywodraethu Gwybodaeth mewn practis llai, sy’n cynorthwyo i ddiogelu gwybodaeth cleifion adnabyddadwy a moeseg cyfrinachedd, ac ar yr un pryd cydnabod pwysigrwydd protocolau sy’n gysylltiedig â Rhannu Gwybodaeth.

Mae’r Llawlyfr Sylfaenol yn dweud wrth Warcheidwaid  beth sydd angen iddynt ei wneud a pham, ac mae’r wefan yn dangos sut i wneud hynny.
 

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 19 Mai 2011
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com