Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Llawlyfr Patholeg Cymru

Mae Llawlyfr Patholeg Cymru (WPH) yn wasanaeth gwybodaeth.
Mae’n darparu catalogau cenedlaethol a lleol o brofion y gellir gwneud cais amdanynt, rheolau ac arweiniad ar gyfer gwneud ceisiadau’n electronig (trwy Porthol Clinigol Cymru a systemau meddygon teulu) ac adnodd gwybodaeth ar y we ar gyfer yr holl staff clinigol.
Mae cyflwyno System Rheoli Gwybodaeth Labordai (LIMS) genedlaethol newydd ar gyfer Cymru yn golygu bod angen adolygu a diweddaru’r WPH gweithredol er mwyn sicrhau ei fod yn addas at y diben yn amgylchedd y dyfodol.


 

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 07 Awst 2013
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com