Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Ffonau GIG Cymru

Mae’r prif rwydwaith ffonau’n cael ei chynnal gan staff NWIS.
 
Mae gan NWIS rôl cydlynu o ran sicrhau bod y systemau ffôn sydd ar waith ar draws GIG Cymru yn siarad â’i gilydd, ond mae gan Fyrddau Iechyd gyfrifoldeb dros eu rhwydwaith ffôn eu hunain ac offer lleol e.e. setiau llaw.
 
Mae NWIS hefyd yn cydlynu rhifau ffôn sy’n cael eu dyrannu trwy’r gwasanaeth iechyd er mwyn sicrhau nad yw’r un rhif ffôn yn cael ei ddefnyddio ddwywaith.
 
Gall staff GIG Cymru ffonio ar draws Byrddau Iechyd am gost is trwy ddefnyddio Rhwydwaith Ffôn Iechyd Cymru (WHTN).
 

Dolenni cysylltiedig

 
 
 

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 01 Awst 2012
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com