Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Fy Iechyd Ar-lein

Bydd cleifion yn gallu cymryd mwy o ran yn eu gofal iechyd eu hunain trwy’r rhyngrwyd, mewn ffordd debyg i siopa neu fancio ar-lein.

Bydd Fy Iechyd Ar-lein yn rhoi cyfle i gleifion

 
  • wneud apwyntiadau gyda’u meddyg teulu
  • archebu presgripsiynau amlroddadwy
  • diweddaru eu manylion cyffredinol, fel newid cyfeiriad
 
o’u cyfrifiadur gartref.
 
 
 

Mae manteision gwasanaethau ar-lein yn cynnwys:

 
  • Peidio â gorfod aros ar y ffôn i fynd trwodd at y feddygfa
  • Mynediad cyfleus at wasanaethau meddygon teulu o gartref neu’r gwaith - neu unrhyw le sydd â mynediad at y rhyngrwyd
  • Llai o waith gweinyddol i’r feddygfa 
 

Sut gallaf ei gael?

 
Mae angen i chi alw heibio eich meddygfa teulu a chofrestru. Bydd eich meddyg teulu yn rhoi llythyr cofrestru i chi, a bydd angen i chi fod â phrawf o bwy ydych chi gyda chi er mwyn eu galluogi i wneud hyn.
 

Mynediad diogel

Mae’r holl wybodaeth bersonol ar Fy Iechyd Ar-lein wedi cael ei diogelu gan ddefnyddio’r safonau uchaf o ddiogelwch ar y rhyngrwyd.
 

Ble mae e nawr?

 
Mewn 308 o feddygfeydd ar draws Cymru.  Mae dros 23,000 o gleifion wedi cofrestru.
 

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 03 Chwefror 2014
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com