Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

System Rheoli Radioleg

Mae System Rheoli Radioleg Cymru Gyfan (RMS) sy’n caniatáu i wybodaeth gael ei rhannu er mwyn cynnal gofal di-dor i gleifion ar draws holl sefydliadau GIG Cymru ar gael i’r mwyafrif o fyrddau iechyd yng Nghymru.

Mae’r prosiect RMS wedi uwchraddio pob system gwybodaeth radioleg bresennol i un sy’n gallu ffurfio sylfaen ar gyfer RMS Cymru Gyfan - Radis2.
 

Beth yw Radis2? 

 
RMS sydd angen ymdrin yn gynyddol â chyfeintiau mwy o wybodaeth, a gofynir iddi berfformio swyddogaethau fwyfwy cymhleth.

Er mwyn bodloni’r angen hwn, mae’r system Radis wreiddiol wedi cael ei gwella a’i uwchraddio i greu Radis2.

Mae’n darparu sylfaen gadarn ar gyfer integreiddio systemau radioleg ledled Cymru. Bydd yn caniatáu mynediad diogel a rennir at:
·    wasanaethau delweddu diagnostig
·    canlyniadau
·    delweddau
·    gwybodaeth reoli 
ar draws sefydliadau.

Beth yw radioleg a pham y mae angen gwasanaethau TG arno?

Radioleg yw’r arbenigedd sy’n ymdrin â thechnolegau delweddu meddygol. Mae radiolegwyr yn defnyddio amrywiaeth o dechnolegau delweddu fel: 
·    pelydrau-x
·    tomograffeg gyfrifiadurol (CT)
·    delweddu cyseiniant magnetig (MRI)
·    tomograffeg allyriad positron (PET)
·    uwchsain 
Mae pob bwrdd iechyd yng Nghymru yn defnyddio system gwybodaeth radioleg i berfformio swyddogaethau fel:
·    amserlennu cleifion
·    adrodd clinigol
·    dyrannu adnoddau
·    adroddiadau gan reolwyr
 


Ymhen amser, bydd Radis2 yn cael ei gwella i ganiatáu swyddogaethau fel integreiddiad pen bwrdd gyda systemau archifo lluniau a chyfathrebiadau, sy’n ymdrin â dal, storio a dosbarthu delweddau radiolegol digidol.

Pam mae ei angen arnom?

Mae buddion yn cynnwys:
·    Data a strwythur gwell
·    Pen blaen soffistigedig sy’n ei gwneud hi’n haws i’w defnyddio
·    Gall staff sy’n defnyddio’r system newydd gyflawni sawl tasg ar yr un pryd

·    Rheoli ystadegau yn well
·    Y gallu i reoli rhestrau aros radioleg yn fwy effeithiol
·    Integreiddiad pen bwrdd gyda’n PACS a system arddywediad ddigidol
·    Llai o systemau i staff fewngofnodi iddynt oherwydd bod systemau wedi cael eu hintegreiddio
·    Rheoli defnyddwyr yn haws a rheoli codau yn well

·    Defnyddio diweddariadau systemau haws gyda chleient hunanosod
·    Mae modiwl adrodd uwchsain obstetreg pwrpasol yn caniatáu i adroddiadau strwythuredig gael eu llunio a dal data clinigol pwysig
·    Y gallu i ddarparu adroddiadau e-bost awtomataidd i adrannau eraill a sefydliadau allanol fel CARIS (y Gwasanaeth Cofrestr a Gwybodaeth Anomaleddau Cynenedigol yn Abertawe)  
 

Prosiectau eraill y System Rheoli Radioleg 

·    Prosiect peilot integreiddio System Archifo Lluniau a Chyfathrebiadau (PACS) – i ganiatáu i ddelweddau gael eu rhannu ar draws sefydliadau;
·    Prosiectau Uno RadIS2 mewn Byrddau Iechyd sydd wedi cael eu ffurfio’n ddiweddar sydd wedi etifeddu mwy nag un enghraifft o RadIS2
 

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 09 Rhagfyr 2013
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com